FREE SPECIAL

Bütün çocuklar güvende ve mutlu olmayı hakeder.

Geleceğimizi inşa ediyoruz!

Özel eğitim çalışmaları, okul-ev-merkez ekseninde ve ailenin katılımı sağlanarak yürütülmektedir. Tüm eğitim sürecinde öğrencinin devam ettiği okul ile işbirliğine girilerek çocuğun yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir..