Kategori: Dil ve Konuşma Terapisi

BENİNG ROLANDİK EPİLEPSİ
Yazı

BENİNG ROLANDİK EPİLEPSİ

Bening Rolandik epilepsi 3-13 yaşları arasında başlayan, hemifasyal motor nöbet ve fokal epileptik deşarjlarla karakterize bir çocukluk çağı epilepsisidir. Bening Rolandik epilepsi, çocukluk çağının iyi huylu epilepsileri olarak bilinen bozukluklar içinde yer almasına rağmen, hastalığın hem interiktal hem de remisyonfazında dil-bilişsel problemlerin devam ettiği öne sürülmektedir. Monjauze ve ark’ın (2005) çalışmasında 6-15 yaş arası Rolandik...

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİANIN DİL VE KONUŞMA BOZUKLARI İLE İLİŞKİSİ
Yazı

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİANIN DİL VE KONUŞMA BOZUKLARI İLE İLİŞKİSİ

  Sekretuar ya da efüzyonluotitismedia olarak da bilinen serözotitismedia (SOM), akut enfeksiyon belirti ve bulguları olmaksızın korunmuş bir timpanikmembranve orta kulak boşluğunda sıvı birikimiyle seyreden orta kulak mukozası inflamasyonudur. Akut otitismediadan sonra orta kulak boşluğunda ortaya çıkan efüzyon üç ay içinde düzelmezse serözotitismedia olarak ele alınır. Kronik serözotitismedianınetyolojisindeadenoidhipertrofisi, viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar, alerji, östaki...

KONUŞMA GELİŞİMİ BASAMAKLARI
Yazı

KONUŞMA GELİŞİMİ BASAMAKLARI

Refleksif davranış – Emme-yutma örüntüsü – Farklılaşmamış ağlama – Fonasyona sahip olan fakat tamamlanmamış rezonans içeren yaşamsal sesler- Oral hareketlerde keskin durma ve başlama – Küçük dilde kapanma veya kapanmaya yakın konum – Tamamlanmamış rezonansa sahip arka ünsüzler ve orta ünlüler – Yüzüstü konumda kafasını hafifçe kaldırır ve destekle oturur Monjauze ve ark’ın (2005) çalışmasında...

SELEKTİF MUTİZM (SEÇİCİ KONUŞMAMAZLIK)
Yazı

SELEKTİF MUTİZM (SEÇİCİ KONUŞMAMAZLIK)

“Merhaba,4 yaşında bir kızım var ve bu sene anaokuluna verdik. Okula başladığı ilk günden beri kimseyle konuşmuyor. İlk gün öğretmenleri konuşamadığını sanmış. Kızım evde hiç susmayan, yerinde durmayan biriyken okulda bir köşeye çekilip öylece saatlerce bekliyor, tuvalete gitmiyor, yemek yemiyor hatta su bile içmiyor. 6 ay olmasına rağmen okuldaki durumu hakkında hiç bir ilerleme yok....

FONOLOJİK FARKINDALIK VE NORMAL FONOLOJİK GELİŞİM
Yazı

FONOLOJİK FARKINDALIK VE NORMAL FONOLOJİK GELİŞİM

Günümüzde işitme kayıplı çocukların dil edinebilmesi için erken teşhis ve cihazlandırma yanında cihazlandırma sonrası eğitimin de önemli olduğu tartışmasız kabul edilmektedir. Erken müdahalenin önemi uzun yıllardan beri anlaşılmış olup (Calderon ve Naidu, 1998; Childress, 2004; Watkin ve ark., 2007) cihazlandırma sonrası erken eğitim uygulamaları ülkemizde hem özel rehabilitasyon merkezlerinde hem de üniversitelere bağlı eğitim ve...

KEKEMELİK VE AKICILIK BOZUKLUKLARI
Yazı

KEKEMELİK VE AKICILIK BOZUKLUKLARI

Dil ve konuşma sorunlarını belirlemek oldukça zordur. Dünya Sağlık Örgütüne göre ortalama yaş grubunun %3,5’inde dil ve konuşma sorunu olduğunu tahmin edilmektedir. Örgün öğretim içerisinde konuşma sorunları yaygındır ve bu süreçte önemli oranda dil ve konuşma sorunlu öğrenci ile karşılaşılmaktadır (Topbaş, Konrot ve Ege, 2002). Konuşma sürecinde normalden farklı hız, ritim gözlenmesi ve ses, hece,...

İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLAR
Yazı

İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLAR

Günümüzde işitme kayıplı çocukların dil edinebilmesi için erken teşhis ve cihazlandırma yanında cihazlandırma sonrası eğitimin de önemli olduğu tartışmasız kabul edilmektedir. Erken müdahalenin önemi uzun yıllardan beri anlaşılmış olup (Calderon ve Naidu, 1998; Childress, 2004; Watkin ve ark., 2007) cihazlandırma sonrası erken eğitim uygulamaları ülkemizde hem özel rehabilitasyon merkezlerinde hem de üniversitelere bağlı eğitim ve...

DUDAK-DAMAK YARIKLIĞINA BAĞLI KONUŞMA BOZUKLUĞU
Yazı

DUDAK-DAMAK YARIKLIĞINA BAĞLI KONUŞMA BOZUKLUĞU

  Damak-dudak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş ve burun gibi yapıların bir ya da birden fazlasının anne karnında tam olarak gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan anatomik bozukluktur. Sadece dudak yarıklığı şeklinde ortaya çıkabileceği gibi burundan başlayarak tüm damağı içeren komple bir yarık olarak da görülebilir. Damak-dudak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş...

MOTOR KONUŞMA BOZUKLUKLARI: DİZARTRİ VE APRAKSİ
Yazı

MOTOR KONUŞMA BOZUKLUKLARI: DİZARTRİ VE APRAKSİ

Konuşma pek çok alt bileşenin eşgüdümlü ve çok hızlı çalışmasını gerektiren karmaşık bir beceridir. Konuşmanın solunum, ses üretimi, sesletim ve prosodi gibi bileşenlerinin bir ya da birkaçında görülen nöromotor sorunlar motor konuşma bozuklukları olarak adlandırılmaktadır ve iki ana tip bozukluk vardır: dizartri ve apraksi. Konuşma pek çok alt bileşenin eşgüdümlü ve çok hızlı çalışmasını gerektiren...

HIZLI-BOZUK KONUŞMA (TAKIFEMİ)
Yazı

HIZLI-BOZUK KONUŞMA (TAKIFEMİ)

  Problemin Belirtileri: Takipemi, tıpkı kekemelik gibi bir akıcılık bozukluğudur. Kişinin konuşması çok hızlıdır. Konuşmada kullanılan vurgular konuşulan dilin vurgu özelliklerine uygun değildir ve düzensiz bir ritmi vardır. Hece ve ses yutmaları yaygın olarak görülür. Hece ve ses atmalarına eklenen aşırı hız nedeniyle konuşma özellikle yabancı dinleyiciler için oldukça anlaşılmazdır. Problemin Etkileri: Diğer akıcılık sorunlarında...

  • 1
  • 2