DEHB’nin Alt Türleri

Home / DEHB’nin Alt Türleri

 1. Dikkat Eksikliğinin Ön Planda Olduğu Tip

 Esas belirtisi konsantrasyon eksikliğidir. Bir görevi organize etmekte ve tamamlamakta, belirli ayrıntılar üzerinde dikkatini toplamakta, talimatlara uymakta veya bir konuşmayı sürdürmekte büyük güçlük çeker. Genelde çocuğun dikkati çok kolay dağılır ve çok fazla ilgisini çekmiyorsa ödev yaparken sıkılır.

Dikkat eksikliğinin ön planda olduğu tipteki çocuklarda gözlemlenen önemli belirtiler:
 • Okuldan eve döndüğünde ödevine ait detayları unutur, bu da evde tartışmaya yol açabilir.
 • Genellikle sevdiği oyuncağıyla beklenenden daha uzun süre oynar.
 • Ödevini yapmadığı için veya yaptığında da ödev basit hatalar içerdiği için öğretmeninden sık sık azar işitir.
 • Sesler ve ilgisiz şeyler kolayca dikkatini dağıtır.
 • Ayrıntılara dikkat etmekte zorluk çeker ve dikkatsizlik yüzünden hatalar yapar.
 • Talimatlara nadiren uyar ve oyuncak, kalem, kitap gibi nesneleri veya ödev yapmak için gerekli araç gereçleri kaybeder veya unutur.
 • Genellikle bir aktiviteyi bitirmeden diğerine atlar.

 

2. Hiperaktivite – Dürtüselliğin Ön Planda Olduğu Tip

 
Hiperaktivite ve dürtüselliğe bağlı bir davranış tarzı ağırlıktadır.
Hiperaktivite-dürtüselliğin ön planda olduğu tipteki çocuklarda gözlemlenen önemli belirtiler:
 • Belirli bir süre boyunca (yemekte, derslerde, bir konuşma sırasında) sakin durmakta büyük güçlük çeker.
 • Daima kıpır kıpırdır, zıplar, koşar, ellerini veya ayaklarını sabırsızca oynatır veya dersteyken yerinden kalkar.
 • Sabırsızlık ve dürtüsellik nedeniyle sırasını beklemekte güçlük çektiği için araya girebilir.
 • Başkalarının eşyalarını alabilir.
 • Oturması veya sakin durması gereken zamanlarda koşar, tırmanır veya yerinden kalkar.
 • Karşısındaki sorusunu tamamlamadan hemen cevap verme eğilimindedir.
 • Sırasını beklemekte güçlük çeker.
 • Uygun olmayan anlarda konuşabilir veya başka bir çocuğa vurabilir, çünkü düşünmeden hareket eder.

Bu yüzden bu tür çocuklarda kaza olasılığı daha yüksektir.

 

 3. Kombine Tip

Çocuk önceki iki alt türün belirtilerini de eşit düzeyde gösterir.

 

 

REFERANSLAR:

1. Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Epidemiyolojik Veriler Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2010;6(2):1-5.

2. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları: 3 ISBN:978-9944-0538-0-8.

3. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Doç Dr. Eyüp Sabri Ercan Doğan Kitap ISBN: 978-975-991-615-2.

4. Center for Disease Control and Prevention / Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD). Web:http://www.cdc.gov/NCBDDD/adhd/index.html.

5. Doç. Dr. Aynur Akay Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Etyopatogenez Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2010;6(2):1-5.

6. National Institute of Mental Health. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bethesda (MD): National Institute of Mental Health, US Department of Health and Human Services; 2006. Web: http://www.nimh.nih.gov.

7. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 4. Baskı Yeniden Gözden Geçirilmiş Tam Metin Çeviri Editörü: Prof. Dr.Ertuğrul Köroğlu ISBN:9-789-753-001-496.

8. Dr. Pınar Öner, Dr. Özgür Öner, Dr. Ayla Aysev TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2003 cilt 12-sayı 3-Sayfa97-99.

9. Wehmeier et all. Effectiveness of Atomoxetine and Quality of Life in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder as Perceived by Patients, Parents, and Physicians in an Open-Label Study JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY Volume 17, Number 6, 2007 Pp. 813–829.

10. Perwien et all. Atomoxetine Treatment in Children and Adolescents with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: What Are the Long-Term Health-Related Quality-of-Life Outcomes? JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY Volume 16, Number 6, 2006 Pp. 713–724.

11. Mopelola A, Omoegun M.Peace. From Home to School for Children with Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD). Stud Home Comm Sci 2007;1(1):17-26.

12. Alonso N. Educación emocional para la familia. Encuentro de esencias. Producciones educación aplicada. Meksika, 2006.

13. Çocuk,Ergen ve Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Prof. Dr Erdal Işık; Doç. Dr. Yasemen Işık Taner 2009 ISBN:978-975-9118-14-3.

14. Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Bozukluğu Doç. Dr. Osman Abalı 2009 ISBN:978-9944-350-37-2.