Disleksi Nedenleri

Home / Disleksi Nedenleri

Disleksi doğuştan gelen gelişimsel ve travmaya bağlı disleksi olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen disleksi doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası komplikasyonlara bağlı olarak üçe ayrılır.

Doğum öncesi disleksiye, yetersiz ve dengesiz beslenme, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar ve bilinçsiz ilaç kullanımı etken olabilir. Uzun ve zor doğum plesenta anomalileri doğum sırasında oluşan disleksiye, doğumdan sonra bebeğin nefes almasındaki gecikme ve geçirdiği ateşli hastalıklar da doğum sonrası oluşan disleksi sebeplerindendir. Kalıtsal etmenlere bağlı olarak da disleksi ortaya çıkabilir.

Bunun yanında diğer bazı nedenler ise şu şekilde sıralanabilir;
  • Beyin Hasarı
  • Genetik, kalıtımsal nedenler
  • Nörolojik nedenler
  • Yapısal farklılıklar
  • İşlevsel farklılıklar
  • Yarıküre arası iletişim sorunları
  • Algısal nedenler
  • Görsel algılama, işitsel algılama
  • Dilsel nedenler
  • Bellek bozuklukları