Down Sendromu Nedir?

Home / Down Sendromu Nedir?

Down sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Kromozom fazlalığı ile hamilelikte tesadüfen meydana gelir. 800 doğumdan birinde Down sendromuna rastlanmaktadır. Belirli bir sebebi yoktur. Din, dil, ırk, cinsiyet, ekonomik statü farkı yoktur. Hafif veya orta seviye zihinsel  ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olur. Down sendromlu herkes, farklı derecelerde öğrenme güçlüğüne sahiptir. Bazı fiziksel özellikler down sendromlular arasında yaygındır ve onlar bazı tıbbi problemlere yatkın olabilirler. Fakat unutulmaması gereken şey down sendromlularının her biri bireyseldir, onların kim olduğunu onların kendi güçlü ve zayıf yönleri ve kişisel davranışları belirler. Down sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olmasıdır.Bu özelliklerin hepsi veya birkaçı görülebilir.