Otizm’in Alt Türleri

Home / Otizm’in Alt Türleri
Asperger Sendromu Nedir?

Asperger sendromu çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En önemli belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunu ve beceri zayıflığıdır. Genel özellikleri itibarı ile otizme benzer. Tıpkı otizm gibi, asperger sendromu da nedeni tam olarak bilinmeyen ve bir ömür yaşamı etkileyen bir rahatsızlıktır.  Otizmden farklı olarak dil ve konuşma becerisinde gelişim geriliği yoktur. Asperger sendromunun belirtileri, diğer otizm spektrum bozukluklarından farklı olarak genellikle kendini daha büyük çocuklarda göstermektedir. Rutini severler. Konuşurken göz teması kurmazlar. Sevdikleri konularda aşırı konuşurlar bazen tek taraflı sohbete dalarlar. Motor becerileri yaşıtlarına göre daha geç öğrenirler. Aşırı içine kapanıktır.

Dezintegratif Bozukluk Nedir?

Gelişimsel gerilikler genellikle yaşamın ilk yılı içerisinde başlarken çocukluk dezintegratif bozukluğunda en azından iki yıllık normal bir gelişimden sonra belirgin bir gelişimsel gerileme gözlenir. Belirtiler sıklıkla 3-4 yaş arası  görülmeye başlar. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 10 yaştan önce gelişmiş olması gerekir. Başlangıç ani veya dereceli olabilir. İlk bulgular, aktivitede artış, huzursuzluk ve anksiyetedir. Ayrıca epilepsiye rastlama olasılığı da sıktır. Genelde, nöroloji kliniklerinde yataklı tetkiklerle teşhis edilir. Sebep bilinmiyor. Konvulzif sendromlar, tuber sklerozis ve çeşitli metabolik hastalıklarla birlikte bulunabilmektedir. Çocukluk dezintegratif bozukluğun erkeklerde görülme olasılığı kızlara oranla 3–7 kat fazladır.