Otizmin Tanı ve Tedavisi

Home / Otizmin Tanı ve Tedavisi

Nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk olan otizmin (veya otizm spektrum bozukluğu) belirtileri erken çocukluk dönemine, 0-3 yaş arasına dayanıyor. Bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülse de neden ve nasıl oluştuğu tam olarak bilinmiyor. Erkek çocuklarında kız çocuklarına göre 4. kat daha fazla olarak rastlanmaktadır.

Otizmli çocukların en temel özellikleri pasif olmalarıdır, daha çok kendi hallerindedirler. Çocuğun başkaları ile göz teması kuramaması, adı ile seslenildiğinde bakmaması, söylenenleri duymuyor gibi davranması, bazı sözleri tekrar tekrar alakasız ortamlarda söylemesi, oyuncaklarla oynayamaması, parmağı ile bir şeyi gösterememesi, yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgisiz kalması, akranlarına göre konuşmada geri kalması, sallanma, çırpınma veya aşırı hareketli olması, gözlerinin bir noktaya takılıp kalması, eşyaları döndürme, sıraya dizme, rutin değişikliğine aşırı tepki vermesi, kucaklamak isteyene tepki verip ona yönelmemesi otizmin başlıca belirtilerindendir. Yaklaşık yarısı 5 yaşına geldiklerinde dahi işe yarar bir dil geliştiremezler ancak pek çok otistik işaret dili, yazı ve resim tahtaları, bilgisayar gibi araçlarla iletişimlerini sağlayabilirler. Hafif otistikler 4-5 yaşlarında cümle kurabilirler. Ağrıya, acıya, sıcağa ya da soğuğa karşı bazen aşırı hassas, bazen de duyarsızdırlar.

Otizmli çocuklar bazı kaba motor becerileri ve bazı ince motor becerilerini yapamamakta ya da geç şekilde yapmakta.

Kaba Motor Becerileri;
  • Kapı açma
  • Kapı kapama
  • Dans etme
  • Yüzme
İnce Motor Becerileri;
  • Sayfa çevirme
  • Delikten ip geçirme
  • Kâğıt kesme

 

 

Tedavisi:

Otizmin tedavisi sürekli ve yoğun eğitimdir. Çocuğun bilişsel, psikososyal, psikomotor ve dil gelişimini desteklemek amacıyla özel eğitim ve rehabilitasyondan yararlanılır. Özel eğitim ve rehabilitasyon, çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda psikolog, özel eğitim uzmanı, konuşma terapisti, çocuk gelişimi uzmanı ve fizyoterapistten oluşan bir ekip tarafından planlanır ve yürütülür. Yaşamının tüm alanlarında evde, sokakta, okulda eğitimin kesintisiz sürmesi, ailenin de bu eğitime katılması şarttır. Eğitim verecek olan uzmanlar da çocuğun bireysel özelliklerine ve gelişim düzeyine uygun, ihtiyaçlarını birebir karşılayacak bir eğitim programını planlar, uygular, sonuçlarını hazırlanan programa dayalı olarak değerlendirir. Normal gelişim gösteren çocuklar ile etkileşimlerini artırma hedefinde yapılan eğitimler, çocukların kendilerine yetmesini sağlayarak toplumda etkin bir şekilde rol almasına yardımcı olur. Çoğu otizmli çocuk için çevresindeki kişilerin sakin ve düzenli olması gerekmektedir. Ayrıca iletişim ve öğrenmeyle ilgili problemleri anlayacak eğitimli bir öğretmene ihtiyacınız olabilir. Evde ya da özel okulların veya devlet okullarınızın özel sınıflarında eğitim görebilirler. Özel eğitimde haftalık ders saati ve eğitimin niteliği arttırılmalı. Kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler ve öğretmenler desteklenmeli. Gölge öğretmen uygulaması olmalı. Konuşma terapisi otistik çocuğun daha iyi iletişim kurabilmesi için dil ve sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.