Otizmli Bireylerin Ailelerine ve Öğretmenlerine Öneriler

Home / Otizmli Bireylerin Ailelerine ve Öğretmenlerine Öneriler

Otizmli bir birey geleceği hakkında kendi kararlarını alabilir. Sonuçlara varılırken sadece gözlemcinin görüşleri değil otizmli bireylerin de istekleri ve kararları göz önünde bulundurulmalıdır. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmeleri mümkündür ancak otizmli çocuğu olan birçok aile bunun farkında değildir. Bu olanağın verilebilmesi için gerekli ortamın sağlanması gerekir. Çocuğunuzun psikiyatri hastanelerinde veya bakım enstitülerinde toplum yaşamından izole edilerek yaşamalarına göz yummamalı ve topluma katılmalarını sağlamalısınız.