Ölçme-Değerlendirme

Home / Terapiler / Ölçme-Değerlendirme

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Çocuklarda gelişimin izlenmesi, gelişimsel aksaklıkların erken saptanabilmesi için gelişimsel tarama testlerinin düzenli olarak kullanılması gerekir. Denver Gelişimsel Tarama Testide sık kullanılan gelişimsel...